Zwroty

Polecane produkty

Maszyny czyszczące
Myjki ciśnieniowe
Odkurzacze
Wyprzedaż

Zwroty

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo zwrotu towaru (tj. odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą), bez podania przyczyny, w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówionego towaru.

Zwracany towar musi być nieużywany i kompletny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: i-posprzątne.pl, Bronisława Czecha 10, 33-300 Nowy Sącz; adres email: maszyny@pers.com.pl)

W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, informacja o chęci dokonania zwrotu powinna zostać przesłana w terminie 14 dni od otrzymania towaru przez Konsumenta.

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy [pobierz PDF]

Cena zakupu wraz z kosztem przesyłki do Kupującego, zwracana jest w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

Koszt zwrotu (odesłania produktu lub produktów do Sprzedawcy) ponosi Kupujący.

Szczegółowe regulacje dotyczące zwrotów zawarte są w Regulaminie sklepu internetowego, punkt V. Zwroty i reklamacje, znajdującym się na stronie Regulaminu sklepu

Reklamacje

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać:

mailowo na adres: kontakt@maszynyipc.pl

pisemnie na adres: Pers sp. z o.o. , Bronisława Czecha 10, 33-300 Nowy Sącz lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia lub inne dane pozwalające je zidentyfikować, dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz reklamacji [pobierz PDF]

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji zawarte są w Regulaminie sklepu internetowego, punkt V. Zwroty i reklamacje, znajdującym się na stronie  Regulaminu sklepu.